Комплекс послуг по обслуговуванню електротехнічного обладнання електростанцій

Обладнання та матеріали

 • Повна номенклатура запасних частин і пристроїв до обладнання виробництва АО “Електросила”
 • Спеціальні матеріали і компоненти
 • Комплектуючі вироби і пристрої для модернізації турбо і гідрогенераторів в умовах електростанцій з метою підвищення терміну їх служби, потужності і надійності rrgjfdhgfg
 • Комплектуючі вироби і пристрої для відновлювальних ремонтів статорів і роторів турбогенераторів в умовах електростанцій
 • Комплектуючі вироби і пристрої для модернізації систем збудження і теристорних пристроїв

Виконання складного спеціалізованого ремонту

 • Усунення пошкоджень ізоляції лобових частин статорних обмоток без виїмки стрижнів
 • Усунення пошкоджень активної сталі статорів турбо- і гідрогенераторів
 • Ремонт і налагодження водневих ущільненнь кільцевого і торцевого типу вала генератора

ЗАМІНА

 • Ізоляції з’єднання стрижнів обмотки статора і з’єднуючих шин на матеріали з кремнійорганічною основою
 • Обмотки статора на нові стрижні з термореактивною ізоляцією класса F і модернізованою системою кріплення лобових частин
 • Ущільнення валу торцевого типу на сучасне ущільнення валу кільцевого типу
 • Електромашинних систем збудження турбогенератора на теристорні статичні системи з мікропроцесорним контролем і управлінням

Вдосконалення

 • Конструкції кріплення і підвищення надійності роботи коллекторов водного охолодження і вивідних шин обмоток статорів турбогенераторів в умовах електростанцій
 • Системи теплоконтроля обмоток статорів турбогенераторів з встановленням термометрів опору на зливах дистилята зі стрижнів

Робота на електростанціях

 • Монтаж обладнання на місцях встановлення
 • Капітальний ремонт обладнання
 • Проміжний і поточний ремонт обладнання чи окремих його частин

сервісні послуги по системам збудження

 • Наладка і пускові випробування обладнання
 • Модернізація і ремонт всіх систем збудження
 • Поставка запасних частин до обладнання

Інжинірингові послуги

 • Технічне керівництво
  • при монтуванні і налагодженні
  • при модернізації турбо і гідрогенераторів
  • при виявленні і усуненні місць нещільності в системах водневого і водяного охолодження генераторів
 • Теплові випробування обладнання або окремих його частин
 • Налагодження обладнання систем збудження в повному об’ємі

Модернізація

 • Системи вентиляції для підвищення потужностів межах 5-15% і зменшення температури ротора:
  • Ущільнення струмоведучих болтів з з аміною ізоляції болта при модернізації турбо і гідрогенераторів
  • Щіточно-контактного апаратуТеплові випробування обладнання або окремих його частин

покращення

 • Герметичності з’єднання середньої і кінцевих частин корпуса сатора, виконання газощільного шву і герметизація болтових з’єднаннь